DVAJ-280 - 君户步实2017年番号 課外性奴 きみと歩実

DVAJ-280 - 君户步实2017年番号 課外性奴 きみと歩実

时珍曰∶按稽含《南方草木状》云∶相传林邑王与越王有怨,使刺客乘其醉,取其首,悬于树,化为椰子,其核犹有两眼,故俗谓之越王头,而其浆犹如酒也。此皆种之功,不必拘于土地也。

所谓神香者,不知何物也?《经》云∶桂,叶如柏叶泽黑,皮黄心赤。

有秋花者,春花者,四季花者,逐月花者。《交州记》云∶树似沉香无异也。

 仙人再过之,瞿谢活命之恩,乞求其方。盖不知此物苦寒而滑渗,且苦味久服,有反从火化之害。

每服二吐血衄血∶阳乘于阴,血热妄行,宜服四生丸。叶上有虫,结成五倍子,八月取之。

 宗曰∶椰子开之,有汁白色如乳,如酒极香,别是一种气味,强名为酒。苏恭以单桂、牡桂为一物,亦未可据。

Leave a Reply