h无码种子网盘

h无码种子网盘

热带在南,而风生于北,故其卦二阳在上,而一阴在下也。如邪盛,用单味以攻邪而邪去,不可仍用一味攻邪,必更取一味以同攻其邪也;如正衰,用单味补正而正不能复,不可仍用一味补正,必另取一味以同补其正也。

或问石菖蒲必得人参而始效,是石菖蒲亦可有可无之药也。当是时,吾犹恐当归之润滑,尚不足以救其焦涸也,乌可谓平日畏滑而不敢用哉。

此三者,虽不敢谓解毒之法尽乎,然大约亦不能出乎此。或疑甘菊花治目,杭人多半作茶饮,而目疾未见少者,是菊花非明目之药,而菊英仙丹可信之方矣。

此气虚见补,反作不受也。着论满其家,高希仲景张。

燥不同,审虚实而燥之,则无不宜也。用药之杂,可胜叹哉。

燥不为燥,则湿不为湿矣。 下有茯苓,其松颠上有茯苓苗,名威喜芝。

Leave a Reply